Více ... Anglicky Německy

Java aplikace

- automatická instalace a aktualizace

- při každém spouštění se kontroluje, zda není k dispozici novější verze SW. Pokud ano, provede se aktualizace (aplikace může být zaktualizována pouze jednou na serveru a každý klient si ji zaktualizuje teprve tehdy, když ji potřebuje).

- pokud server s aplikací není k dispozici (např. servis s notebookem u zákazníka), použije se nahraná aplikace beze změny.

- příkladem aplikace je vizualizace Z3200E modemového racku, jsou ovládána DATA a TEST tlačítka na předním panelu, v reálném čase je graficky zobrazován počet přijatých bytů pro jednotlivé modemy, dole je splitter (lze ho skrýt) okno, kde jsou zaznamenávány přijaté trapy

- menu funkčnost (obdoba Windows aplikace ZYPSNMP) dovoluje uživateli přímo nastavovat parametry jednotlivých modemů tak, že nejprve klikne na hotspot příslušného modemu a pak vybere požadované nastavení z menu

požadavky na http server

- pro JAR soubory je třeba pouze 220kB

- server musí dovolovat přidání MIME typu (pro zajištění funkčnosti Java WebStart aplikace)
A. počáteční web stránka je získána http protokolem z webového serveru. Zde může být umístěn i návod, nápověda a uživatelská příručka.

B. http slouží k nahrání SW, standardní web prohlížeč je použit pro instalaci aplikace pro vizualizaci a správu cílového zařízení, pokud se instaluje na Windows platformu je na Plochu přidána ikona

1. Instalace Java Runtime Environment (pokud již není na počítači instalováno)
2. Instalace vlastního management SW (100 % čistá Java)SW je spuštěn (z webové stránky, kliknutím na ikonu na Ploše nebo výběrem v manažeru web aplikací)SNMP - management protokol je použit pro výměnu informací se zařízením.

       
Anglicky Německy Top